Mehndi Hai Rachne Waali Cast Name

Rutuja Sawant

Kushagre Dua

Asmita Ajgaonkar

Asmita Ajgaonkar

Ragini Shah

Priyanka Dhavale

Shivangi Khedkar

Sai Ketan Rao